ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Тервел

Покана за Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г. на Община Тервел

Дата на обявяване:14.09.2022

О Б Я В А

на 23–и септември 2022 г./петък/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе

Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел.

Кмета на Община Тервел – инж. Симеон Симеонов, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост да вземат участие в обсъждане на промените в капиталовата програма на Община Тервел, приета с решение № 6-46/14.04.2022 г. на Общински съвет Тервел, в последствие изменена с решение № 10-104/25.08.2022 г.

Информация за публичното обсъждане е публикувана на интернет страницата на Община Тервел – www.tervel.bg в раздел „Документи“, подраздел „Бюджет“ – публично обсъждане бюджет 2022.

Предложения във връзка с публичното обсъждане се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Тервел и на e-mail: tervеl2007@abv.bg в срок до 15:00 на 23.09.2022 г.

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ