ПРОЕКТИ

Община Тервел

Развитие на човешките ресурси 2021-2027

329 681.40

01.06.2023 - 01.09.2024

Грижа в дома в община Тервел
Проектното предложение е насочено към осигуряване на комплекс от услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни лица със затруднения в ежедневното самообслужване на територията на община Терв...

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Община Каварна

39 166,67 лв., без ДДС

07.06.2023

Закупуване на електромобил за нуждите на община Каварна
Предмет на настоящата обществена е „Закупуване на електромобил за нуждите на община Каварна”

ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна

05.02.2023

Община Каварна с втори прием на заявления за домашно компостиране
Във връзка с изпълнението на Проект: „Предоставяне на домакинствата в община Каварна на компостери за зелени и други био отпадъци“ на община Каварна по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите...

ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община град Добрич

19.01.2023

Покана за публично обсъждане на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2023 г.
На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на програмата за кап...

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Следете новините за област Добрич, създадени от екипа на Pronewsdobrich.bg - най-четения новинарски сайт в региона и сред най-популярните в Североизточна България. През 2021 г. аудиторията му е 2,5 милиона потребители, които 12,3 милиона пъти са отваряли сайта, за да прочетат новините му. Екипът следва най-високите журналистически стандарти и представя достоверна и проверена информация. Печели доверието на читателите с авторски материали, бърза реакция и обективен поглед към събитията.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ