Въвеждане на практики за прозрачност и информиране на гражданите в област Добрич

Pro News Dobrich

15.06.2022

В рамките на изпълнявания от „Про Нюз Добрич“ ЕООД проект: „Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“, са разработени интернет платформа и мобилно приложение за контрол на изразходването на публични ресурси от общинските администрации в област Добрич.

Платформата www.agoradobrich.com има за цел информиране и известяване на населението за текущи и бъдещи обществени поръчки, конкурси, търгове и друга информация за изразходване на публични ресурси.  

Осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите. по запитвания и подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за нередности при изразходването на публичен ресурс на територията на осемте общинските администрации в област Добрич.

Структура на платформата:

 • Проекти
 • Обществени поръчки
 • Обяви/заповеди/съобщения
 • Публични обсъждания
 • Общински съвети
 • Сигнали

Мобилно приложение agoradobrich.com

 • Единна точка за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда.
 • Ефективна комуникация между гражданите и общинските администрации на територията на област Добрич.
 • Работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
 • Безплатен достъп.

Сигнали за проблеми в:

Инфраструктура

 • Улични дупки
 • Неработещ светофар
 • Опасни сгради и съоръжения

Чистота

 • Сметище
 • Замърсяване на въздуха
 • Незаконна сеч

Обществен ред

 • Неправилно паркиране
 • Шум
 • Вандалски прояви

Водоснабдяване

 • Липса на вода
 • Теч на вода

 Дейността на платформата www.agoradobrich.com  и на мобилното приложение се основава на следните принципи:

 • Сигурност 
 • Лимитиране на събираната информацията  
 • Непрекъснатост на работа  
 • Бързина и ефективност 
 • Професионализъм 

 Характеристики:

 • Интерфейсите - едноезичен - само на български език;
 • Системата за управление на съдържанието е изработена специално за нуждите на проекта и не се базира на готови решения;
 • Адаптивност на дизайна за работа от различни настолни и мобилни устройства;
 • Обща логическа инфраструктура на уеб портала и мобилното приложение;
 • Приложението е използваемо на мобилни устройства  
 • Въвеждането на информацията е ангажимент на член на екипа на проекта.

Проектът “Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

 • Инфраструктура
 • Чистота
 • Обществен ред
 • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ