Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление

Pro News Dobrich

11.06.2022

Работни срещи на пет фокус групи се проведоха в рамките на проекта “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, който „Про Нюз Добрич“ ЕООД изпълнява по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“.

Целта му е насърчаване и подкрепа прозрачността в работата на публичните институции на областно и общинско ниво в област Добрич с цел укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и активно гражданско общество. Насочен е към активизиране на бизнеса и гражданската общност и повишаване на вниманието им към планиране и разходване на бюджетни средства, вкл. европейски фондове и ефективно противодействие на корупцията. Гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и процеси е друга задача, която екипът на проекта си поставя.

Фокус групи бяха бизнес, общински администрации, работещи на информационни гишета, медии и граждани.

„Местното управление е най-близката до хората публична власт. Според много хора ролята ни на граждани се изчерпва с това да дадем гласа си при избора на кметове и общински съветници, които да управляват от наше име. С проекта се опитваме да надникнем отвъд местните избори, за да разберем дали гражданите в област Добрич познават възможностите за участие във вземането на решения в общините и да контролират провеждането на местните политики“, посочи ръководителят на проекта Станислава Кръстева. По думите й гражданското участие означава да бъдем активни в разрешаването на проблеми от обществено значение. За да го направим, трябва да инвестираме част от своето време, познания, усилия и други ресурси. Доколко участието ни е било ефективно, ще можем да измерим чрез постигнатите резултати.

„Анализите, които направихме, не целят ние да бъдем съдник на една или друга община, а, напротив – да се изведат добрите практики, да се систематизират и, доколкото може, те да са полезни на общините от областта, с които ние ще работим, така и на другите, което е предпоставка на мултиплициране и устойчивост на проекта“, добави тя.

Доклад от извършен анализ на административните услуги и влиянието върху бизнес средата в 8 общински администрации на територията на Област Добрич в контекста на прозрачност и отчетност представи адвокат Александра Златева от „Ди енд Ди консултинг“.

Докладът от извършен анализ на обществените поръчки в осем общински администрации на територията на Област Добрич в контекста на прозрачност и отчетност е извършен от „Булдар консултинг“. Резултатите представи гл. ас. д-р Георги Цолов от Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Представен беше също извършен анализ на работата с граждани и бизнес, предоставяне на административни услуги, опциите за корупционна среда и повишаване на капацитета и активно гражданско участие – при планиране и разходване на бюджетните средства.

Направена беше презентация на разработените по проекта уеб платформа „Агора Добрич“ – интернет платформа за контрол на изразходването на публични ресурси от общинските администрации в област Добрич, както и приложението agoradobrich.com, което осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен. Чрез него гражданите могат да сигнализират за проблеми на територията на общините от област Добрич в сферите: Инфраструктура; Чистота; Обществен ред; Водоснабдяване.

Участващите в работните срещи подчертаха важността на извършените проучвания, анализи и доклади, които могат да бъдат основа за следващи разработки в посока укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и активно гражданско общество.

Обсъдени бяха възможностите на уеб платформата и приложението Агора Добрич, които да сближат местните власти, гражданите и бизнеса в търсене на решения на местните проблеми, както и да насочат правилно сигналите за проблеми в градската среда и нередности при изразходване на публичния ресурс.

Участниците във фокус групите бяха категорични, че проектът е постигнал поставените цели и ще допринесе за развитие на гражданското общество.  

гл. ас. д-р Георги Цолов от Университета за национално и световно стопанство /УНСС/
адвокат Александра Златева от „Ди енд Ди консултинг“

Проектът “Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ