Как гражданите от област Добрич взаимодействат с местните власти

Pro News Dobrich

31.05.2022

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление - сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Голям е процентът на отговорите в анкетата, които твърдят, че не биха предоставили становище по обявени от общината проекти на документи за публично обсъждане, защото не вярват, че мнението им ще бъде взето предвид. Така мислят 45,5% от отговорите в анкетата. Всеки трети би представил становище, независимо дали ще бъде взето предвид. Под 20% са тези, които вярват, че мнението им ще бъде взето предвид.

Най-достъпният начин, чрез който добруджанци биха откликнали, е като изпратят предложението/становището си на имейл на общината. Такова е мнението на 36,4% на отговорилите. В прякото участие в общественото обсъждане вярват 28,6% от гражданите, а 24,7% имат доверие за това в медиите.  Ако трябва да решават проблем близо половината от гражданите заявяват, че не вярват, че общинските съветници ще им помогнат. 15,6 на сто са готови да се доверят на съветници от управляващата партия/коалиция, а едва 6,6 % ще потърсят помощ от съветниците от опозицията.

Близо една трета от отговорилите заявяват, че биха търсили съдействие от обществен посредник, ако в общината им има такъв. Но всеки пети отговаря, че няма доверие на омбудсмана. На над 68% от анкетираните през последната година се е налагало да търсят услугите на някоя от общинските администрации в област Добрич. От тях близо 43 % по служебен въпрос и 57% по личен. Над 60,3% биха искали да могат да получават услугите на местните власти по електронен път.

На въпрос дали към тях е имало отношение, с което да се намеква за корупционна практика, 71,7% отговарят отрицателно и едва 10% твърдят, че е имало такова. 12 на сто твърдят, че са ставали обект на корупционна практика от страна на общински служители. Но близо половината твърдят, че са чували за корупционни практики в общините.

Публичните обсъждания като инструмент за гражданско участие бяха друга тема, която проучихме. 68,8% от анкетираните твърдят, че знаят за тях, но едва 33,8% са участвали в тях. Малко повече са правили предложение пред администрацията. Най-често за:  инфраструктура, социални дейности, осветление, сметоизвозване, безопасност, сигурност, транспортна схема, детски площадки, улични ремонти, бездомни животни.

30% отговарят, че предложението им е било взето предвид, но 38,9% отговарят отрицателно. Другите 30,6% нямат информация за това. 65% отговарят, че ще направят предложение пред общината, ако знаят, че мнението им ще има значение. 46,3% от анкетираните отговарят, че публичните обсъждания не са достатъчни, а 26,3% смятат, че може да се организират и по други въпроси.

Считат, че трябва да се увеличи обхватът на въпросите, по които да се провеждат обществени обсъждания и такива да има за: важните за общината въпроси, за всичко, касаещо развитието на града и гражданите, местни данъци и такси, изразходване на публични средства, транспорт, социални услуги, културен календар, инфраструктурни проекти и много други, всички за разход над 1 млн. лв., тегленето на кредит и планирани мащабни ремонти,  закриването на училища, ремонтите на улици, всички, които касаят над 50% от населението, градска среда - безопасност и сигурност на гражданите, инфраструктура и много други.

76% от анкетираните споделят, че са подавали сигнали до Общината. Най-често са инфраструктура, чистота, неработещо осветление, наднормен шум, дупки, незаконна дейност, паркирани коли, поддържане на детски площадки и др. 66,5% обаче твърдят, че поставеният проблем не е бил решен. 72% считат, че  общинската администрация не се отнася еднакво сериозно към всички сигнали, които се подават. По-голям е процентът на тези, които вярват, че проблем по-лесно може да бъде решен, когато е поставен във фейсбук, отколкото чрез каналите на общините. Над 80% заявяват, че биха желали да има един общ канал, по който гражданите да подават сигнали към администрациите, като за 62 на сто удачният вариант е уеб сайт и мобилно приложение.

47,7% от гражданите знаят, че кметовете и техните заместници имат приемни дни, но не са се възползвали, а 32,3% са ги посещавали. Най-често за работа, жилищни проблеми, инфраструктура, водоснабдяване, саниране, лични проблеми. За 44 на сто от поставените проблеми решение не е намерено след посещението в приемния ден, а за 32,4% макар да е намерено решение, то не е било достатъчно добро. Все пак близо 70 % от анкетираните препоръчват да се използва възможността за посещение в приемен ден.

Гражданите са категорични, че трябва да имат думата при разходване на публичен ресурс. Положителен отговор са дали над 90% от анкетираните. Близо 85% от тях заявяват, че ги интересува как се изразходват публичните ресурси в общината им и са готови да участват при вземането на решения как да се изразходват парите на общината. 63 на сто от анкетираните граждани не одобряват тегленето на кредити, но 8,2% са „за“, щом Общината така е решила. Над 60 на сто от гражданите смятат, че при изразходването на парите от общинския бюджет приоритет трябва да има инфраструктурата, следвана от чистотата /16,4%/, образованието /12,3%/, здравеопазване /8,2%/. Заплати, култура и спорт остават с нищожен процент. 86,3% считат, че трябва мнението на гражданите и бизнеса да има по-голямо значение при определянето на бюджета и начина на изразходването на средствата от него.

Относно това дали мнението на гражданите се взема предвид от общинските администрации над 44% отговарят положително, но само за маловажни случаи, а 36,4% смятат, че това никога не се случва. Едва около 17% твърдят, че това се случва за важни за местната общност въпроси. Над 40% твърдят, че общините организират обсъждания, но не се вслушват в мнението на гражданите. Близо 60% са правили предложения до общината, но 88,5% считат, че то не е взето предвид. Все пак 66% заявяват, че биха го сторили отново.

Проектът “Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ