Бизнесът и местните власти в област Добрич

Pro News Dobrich

07.06.2022

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление - сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Фирмите, които са участвали в проучването, имат епизодичен или несъществен интерес към обществени поръчки на общините, като за едва 10 на сто от тях той е много голям. 27% не се чувстват конкурентоспособни в тази сфера. 58,6% твърдят, че познават добре законодателството и практиката за обявяване на обществени поръчки, но близо 45% споделят, че нямат специален отдел/експерт във фирмата, който да се занимава с анализа, кандидатстването и изпълняването на обществените поръчки. Едва 7,7% от участвалите н обществена поръчка се е налагало да обжалват резултата.

Основните информационни източници са АОП /37,9%/ и сайтовете на общините /27,6%/. 13,8% разчитат на информация от познати, а 20,7% се позовават на случаен източник.

34,5% не участват в бизнес или стопанско сдружение, което да защитава интересите им във всеки един случай, свързан със сферата на възлагане на обществени поръчки в контекста на ефективното и прозрачно разходване на публичен ресурс, но споделят, че имат намерение да се включат в такава. Докато 24,1% участват в такава и още толкова заявяват, че не вярват в такива организации. 17,2% твърдят, че нямат доверие на такива структури.

34 на сто от анкетираните споделят, че са участвали няколко пъти в публично обсъждане, организирано от община във връзка с изразходването на публичен ресурс, други 31% не са участвали, но биха искали, докато 27% считат, че няма смисъл.

31% са правили предложения пред общината, като близо 60% от тях не са взети предвид, а за 36,8 на сто няма информация. Нищожен е процентът на тези, които твърдят, че предложението им е било взето предвид. 34% от представителите на бизнеса споделят, че винаги получават в срок услугите от общината, а 41% - понякога. Близо 80% от анкетираните споделят, че биха искали да получават услугите на общината по електронен път.

44,8 на сто определят инвестиционната среда в общината си като незадоволителна, а за 34,5% дори е лоша.

Близо 40 на сто смятат, че понижаването на цените на таксите и услугите за бизнеса може да създаде по-благоприятна среда за предприемачество. Според 24,1% това е важно, а 17,2% считат, че това няма да помогне на бизнеса.

31% от представителите на бизнеса считат, че има корупция в общините в България. Други 27% са склонни да мислят така, а още 27% споделят, че така са чували. Над 65 на сто вярват, че корупция има както в общинските, така и в държавните администрации. Според 13,8% корупция има основно в държавната администрация, също толкова я виждат и в общините. Но само 17,2 на сто споделят, че те самите са били обект на корупция, на което над 70 % отговарят, че са се направили, че не разбират какво искат от тях. 7,1% обаче споделят, че са дали исканото от тях. Като 13,3% са подали сигнал, а останалите 86,7% - не са.

71% твърдят, че обществото ни   приема корупцията като нещо нормално. 58,6% са категорични, че подкупът не трябва да се регламентира. Подкрепят ги още 24%. Нищожен е процентът на тези, които са „за“ узаконяване на подкупа. 58,6% са категорично против, а други 24,1% също предпочитат да не се регламентира. Над 64% смятат, че електронните услуги ще ограничават корупцията, но 20,7% считат, че това ще важи само за маловажни случаи. И двете страни – даващият и вземащият подкуп, са виновни за корупцията, счита 44,8% от бизнеса. Както и липсата на наказания /27,6%/, а също и системата /17,2%/.

Проектът “Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ