ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Шабла

име на публичното обсъждане

Дата на обявяване:22.03.2022

Предстои публично обсъждане на бюджет 2022 на община Шабла


На 30-ти март 2022 г. /сряда/, от 15.30 часа в пленарната зала на Община Шабла, ще се проведе за всички населени места от Общината, Публично обсъждане на бюджет 2022 година.
На основание чл. 17 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Шабла – Мариян Жечев, кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането на бюджета, на Община Шабла за 2022 година.
Информация за публичното обсъждане е публикувана на интернет страницата на Община Шабла – www.shabla.bg, раздел „Бюджет и финанси“, подраздел „Бюджет“.

Предложения във връзка с бюджета се приемат в деловодството на Община Шабла и на e-mail: obshtina@ob-shabla.org, в срок до 17:00 на 31.03.2022 година.

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ