ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Тервел

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2021 г. на Община Тервел

Дата на обявяване:21.06.2022

Председателят на Общински съвет град Тервел – Мария Гочева

на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища, читалищните настоятелства, синдикати, представителите на спорта и цялата общественост на

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2021 г. на Община Тервел

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане и приемане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета на община Тервел за 2021 г. по показатели, по които той е приет. На Вашето внимание, на електронната страница на Община Тервел, в раздел “Новини“ е представен доклад за изпълнението на бюджета и информация за изпълнението на фискалните цели и прогнози за периода 2022-2024 г.,отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел за 2021 г.

В тази връзка Ви каним на публично обсъждане на 06 Юли 2022 г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, както и Вашите становища са от изключителна важност и се надявам да уважите поканата.

Мария Гочева

Председател на Общински съвет – град Тервел

Галерия снимки

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ