ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Тервел

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2022 г. на Община Тервел

Дата на обявяване:14.03.2022

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Тервел кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските наместници на населени места в общината да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджета за 2022 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24 март 2022 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел при спазване на строги противоепидемични мерки.

Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Тервел – www.tervel.bg в раздел „Бюджет”.

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Община Тервел и на e-mail: tervеl2007@abv.bg. Срокът за набиране на предложенията е до 24.03.2022 г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Галерия снимки

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ