ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Каварна

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2021година

Дата на обявяване:17.08.2022

П О К А Н А

за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2021г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.12а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществен/публични обсъждания в Община Каварна.

Кметът на общината г-жа Елена Балтаджиева

Председателят на Общински съвет г-н Йордан Стоянов

К А Н Я Т

Жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Каварна за 2021г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26.08.2022година от 11:00часа в заседателната зала на община Каварна.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на адрес www.kavarna.bg, в секция „Документи“.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ