ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Община Балчик

Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и средства на европейския съюз (СЕС) на 21 юли 2022 г.

Дата на обявяване:05.07.2022

ПОКАНА

На основание чл.140., ал.4 от Закона за публичните финанси

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,Представям на Вашето внимание отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на европейския съюз (СЕС) към 31.12.2021 г.

Каня Ви на 21.07.2022 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик, където ще се проведе публично обсъждане по настоящия отчет.

Отчета на Община Балчик за 2021 г. е публикуван на сайта на общината на адрес: http://www.balchik.bg/bg/infopage/40

С уважение,

НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Председател на
ОбС-Балчик

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ