Общински съветник изрази съмнения, че липсва график за ремонта на центъра на Добрич

Pro News Dobrich

11.07.2024

Опасения, че Общината като възложител е поставена в неизгодна позиция по отношение на ремонта на центъра на Добрич, изразява в писмо до председателя на Общинския съвет Красимир Николов председателят на ПК “Бюджет и финанси”. Документът е с копие до кмета Йордан Йорданов.

В него Апостолов посочва, че е поискал графика за изпълнение на ремонта на центъра - от бул. “25 септември” в участъка от бул. ”3 март” до НЧ “Йордан Йовков 1879”, но такъв не му е бил представен от администрацията.

Затова той изразява "основателни съмнения", че този график не е изготвен и предаден на възложителя, в случая на Общината. Посочва, че това е трябвало да стане до 17 май.

"Ако такъв график съществува, не виждам какъв е проблемът да бъде представен на обществеността, за да може всеки да вижда изпълняваните СМР на обекта - в кое време са предвидени, спазват ли се сроковете, има ли в дейсствителност напредък/изоставане от междинните срокове по този график", посочва Апостолов.

Той алармира, че липсата на линеен график поставя в неизгодно положение Община град Добрич, защото не може да се следи реалното изпълнение на проекта. Така тя няма възможност да отправя “предупреждения и да иска ревизиране на програмата и придружаващ доклад”, както предвижда договорът за ремонта.

Настоява графикът да бъде предоставен незабавно, защото има съмнения, "че такъв график няма и се изготвя в момента по спешност, за да не лъснат нарушенията по договора".

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ