ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Балчик

Предварителни регистри на имоти въз основа на подадени декларации в Общинска служба

Дата на обявяване:09.08.2022

Министерство на земеделието
Областна дирекция "Земеделие"
Общинска служба по земеделие - Балчик

О Б Я В А

Днес 02.08.2022 г., в гр. Балчик на основания чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ – Балчик обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че за стопанската 2022/2023 г. по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителни регистри на имоти въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Балчик.

Обявата за изготвените регистри на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ е изнесена на информационното табло в сградата на Общинската служба по земеделие гр. Балчик.

Справка в регистрите може да се извърпши в ОСЗ - Балчик, с адрес: улица "Черно море" № 16.

Промени в предварителните регистри, могат да се правят в срок до 15.08.2022 г. при промяна в декларациите/заявленията, както и за остраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинетересованите лица.


Таня Илиева
Началник в ОСЗ

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ