ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна

Съобщение за публикуване на Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна 2022 г. - 2028 г.

Дата на обявяване:27.07.2022

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява – Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на община Каварна 2022 г. – 2028 г. – в едно с мотивите на интернет страницата на общината – www.kavarna.bg, секция – Общински съвет, раздел – Проекти на нормативни актове.

Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от датата на обявяването, в деловодството на Община Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 или на електронен адрес: obshtina@kavarna.bg.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ