ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна

Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу комари на територията на град Каварна

Дата на обявяване:27.06.2022

Община Каварна уведомява, че в интервала от 20.00 часа на 29.06.2022 г. до 1.30 часа на 30.06.2022г., при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Каварна и с. Камен бряг ще бъде извършена дезинсекционна обработка срещу комари.

На ларвицидна обработка ще подлежат биотопни зони в гр. Каварна и Крайбрежна зона, като същата ще се извърши с биоцида Димилин 2 ТБ.

На имагоцидна обработка ще подлежи дървесната растителност в парковете, градинките, централната градска част и по улиците в гр. Каварна и Крайбрежна зона – Каварна, както и в с. Камен бряг. Биоцидният препарат, с който ще се извърши обработката е Цитрол 10/4 УЛВ, в концентрация 0,5 L/ha.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ