ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община град Добрич

Обява за търг № 7/02.12.2022 г.

Дата на обявяване:16.11.2022

О Б Я В А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, и чл. 37, ал.1 от ЗОС; чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 49-13/28.05.2019 г.; 9-7/26.05.2020 г.; 10-24/30.06.2020 г.; 12-21/16.09.2020 г.; 15-14/24.11.2020 г.; 25-40/21.09.2021 г.; 29-23/21.12.2021 г.; 32-10/29.03.2022 г.; 39-4 и 39-19/25.10.2022 г. на Общински съвет град Добрич, както и заповеди № 175/11.02.2021 г. и № 244/24.02.2021 г. на Кмета на Община гр. Добрич, обявява

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 02.12.2022 година от 10.00 часа в зала в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12, за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (ЛОЗЯ), УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ, както следва:

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 16.11.2022 г. до 17.00 часа на 30.11.2022 година.

 

Оглед на обектите може да бъде направен от 28.11.2022 г. до 30.11.2022 г., от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

 

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 30.11.2022 г.

 

Допълнителна информация относно търга на тел. 058/600030 или 0888044664 – Ангел Вълчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Прикачени файлове

Лице за контакт

Линкове

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ