ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община град Добрич

Съобщение до родителите във връзка с периодичен технически преглед на „Булгартранс“ ЕАД

Дата на обявяване:16.11.2022

Уважаеми родители,

 
Във връзка с извършване на периодичен технически преглед за изпитване на якост и плътност на Газопреносно отклонение за град Добрич преносният оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ще преустанови подаването на природен газ за периода от 11:00 ч. на 23 ноември 2022 г. до 11:00 часа на 25 ноември 2022 г. към изходна точка от газопреносна мрежа СОО3-АГРС Добрич, и съответно ще бъде спряно газоподаването към потребителите на” Аресгаз” ЕАД г.Добрич

За периода на спиране на газоподаването се налага промяна в организацията на работа на детските заведения, както следва:

На 23 ноември 2022 г. Детска млечна кухня ще работи с редовен график. На 24 и 25 ноември тя ще преустанови временно дейността си. Заверката на купони за следващата седмица ще се извърши при следният ред:

22 ноември /вторник/ за 28 ноември /понеделник /
23 ноември/сряда/ за 29 ноември/ вторник/

От 23 до 25 ноември детските ясли и детските градини ще работят с обединени групи. Осигурено е алтернативно отопление на помещенията, но на места е възможно да не се достигне оптималната температура на въздуха. 

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ