ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община град Добрич

Важно съобщение за водачите на МПС, обслужващи хора с увреждания

Дата на обявяване:29.09.2022

Поради зачестили сигнали за поставена скоба на автомобили, превозващи хора с увреждания, които имат издадена Карта за паркиране, но са спрели МПС на необозначени за това места Община град Добрич информира, че:
♦ В Зоните за платено паркиране се осигуряват определен брой обслужващи места за хора с трайни увреждания. Те се обозначават с пътен знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“ и с пътна маркировка с изобразен международен символ за достъпност. Тези автомобили, могат да паркират без заплащане на обозначените места за хора с трайни увреждания, с поставена Карта на предното стъкло.
♦ При паркиране на МПС-та, обслужващи хора с трайни увреждания на други необозначени за целта места, в зоните за платено паркиране се заплаща такса по един от възможните начини. Хората с трайни увреждания могат да ползват местата за достъп за кратковременно паркиране, а в други случаи да се възползват от абонаментите в зоните за платено паркиране.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ