ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ

Община град Добрич

Съобщение за обучение на секционните избирателни комисии, вкл. подвижни (СИК/ПСИК) на 24.09.2022г. от 10.00 ч. в зала „Добротица“

Дата на обявяване:19.09.2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявамe Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно свое Решение № 80-НС/16.09.2022г. Районна избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 24.09.2022 г. (събота) и започва по график от 10.30 ч. в зала „Добротица“.

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добротица“ преди началото на обучението от 10,00 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.

Лице за контакт

ВАШИТЕ СИГНАЛИ

Сигнализирай за проблеми в градската среда и нередности при разходване на публични ресурси.

Приложението agoradobrich.com осигурява единна точка за комуникация с гражданите, фирмите и институциите за подаване на неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда. Създадено е, за да осигури ефективна комуникация между гражданите и общинската администрация. Приложението работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпът до него е безплатен.

Тук имате възможност да сигнализирате за проблеми на територията на общините от област Добрич, като опишете проблема, добавите илюстративни файлове и посочите местонахождението му.

  • Инфраструктура
  • Чистота
  • Обществен ред
  • Водоснабдяване

ЗА ПРОЕКТА

“Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ е проект на „Про Нюз Добрич“ ЕООД по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“, направление „Добро управление на местно ниво“. Изпълнява се от „Про Нюз Добрич“ ЕООД в периода декември 2020 г. – юни 2022 г. Проектът цели насърчаване на публичността при разходването на публичните средства, ефективно противодействие на корупцията, поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ